Færdig indretning af 4T Blok 9 på Kolding sygehus

Status
25%

Insight er endnu engang udpeget som vinder af en større CTS entreprise på Kolding sygehus. Projektet omfatter også en integration af lysstyringen som udføres i samarbejde med eksperterne fra Vanpee.

Entreprise sum: 850.000 kr.

Rådgiver : NIRAS

CTS-anlægget for udvidelsen på Kolding Sygehus skal udføres som en udvidelse på den eksisterende Hovedstation.


CTS-installation basseret på et antal understationer koblet op på BAC-net.
En eventuel ny hovedstation skal kobles op på denne BAC-net installation hvor data fra de eksisterende
understationer kan tilgås.
Udvidelsen skal i alle forhold være mindst lige så funktionel som det eksisterende anlæg.
Udvidelsen må ikke medføre forringet eller forsinket kommunikation eller funktionalitet for de
eksisterende CTS-understationer eller anlæg.
Udvidelsen skal integreres med den eksisterende installation så alle globale funktioner, herunder
distribuering af fælles data, fungerer via de allerede integrerede systemet.
Det betyder f.eks. at udetemperatur fra den eksisterende vejrstation, skal kunne fungere også
for de nye CTS-undercentraler, så der ikke skal installeres flere udefølere.
Modsat betyder det også, at hvis der vælges at installere en ny vejrstation, på f.eks. Blok 9,
skal denne funktionsmæssigt være til rådighed for fremtidige udvidelser på eksisterende CTSundercentraler
på f.eks. Blok 3.
Ovenstående eksempel gælder for alle distribuerede data, herunder også kalendere, tidsstyringer,
energiopsamling og andre fælles funktioner.
De nye CTS-undercentraler bør desuden kunne kommunikere direkte med den eksisterende hovedcentral
samt med de eksisterende CTS-undercentraler, og der bør være adgang fra hovedstationen
til minimum de samme data i de nye CTS-undercentraler som i de eksisterende CTSundercentraler.
Kommunikation mellem hovedstation og de nye CTS-undercentraler foregår over BAC-net protokollen
via sygehusets IT-netværk.