Insight er blevet ISO9001:2015 certificeret

13Mar2018

Det er med glæde og stolthed, at vi kan meddele, at Insight Building Automation A/S pr. 21. februar 2018 er blevet certificeret for overensstemmelse med DS/EN ISO 9001:2015, kvalitetsledelsessystemer.

Gyldighedsområdet er ”Salg, projektering, installering og servicering af bygningsautomatik og intelligente bygningsinstallationer, inden for BMS og CTS”

Certificeringen er vigtig for vores kunder og derfor er certificeringen også vigtig for os!

Med certificeringen er vores kunder sikret et topprofessionelt udgangspunkt for gennemførelse af hver eneste opgave uanset opgavens størrelse og kompleksibilitet.

Med ISO-certificering og kvalitetsledelse vil vi

-         sikre, at vores kunder er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os

-         opfattes som en organisation af troværdige og ordholdende personer, der leverer høj faglig kvalitet til tiden.

-         kendes for vores opdaterede teknologiske viden indenfor bygningsautomatik.

-         arbejde på, at relationer til kunderne og medarbejderne baseres på virksomhedens grundlæggende værdier: tryghed og trivsel i ansættelsen, sund fornuft i økonomien, synlighed på markedet, aktivt samarbejde med markedsaktører samt engagement og effektivitet.

-         arbejde proaktivt med risikostyring og løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemet gennem inddragelse af kunder og medarbejderes forslag og initiativer.

Vores kvalitetsledelsessystem skal være en del af alle medarbejdernes hverdag, og det skal være klart for hver enkelt, hvilke forventninger og krav, der stilles, samt hvordan disse bedst kan opfyldes i hverdagen.

Denne ISO-certificering for kvalitetsledelse skal være

forankret i virksomhedens selvforståelse og vil være en

vigtig del af vores omdømme og ”ansigt” over for såvel

nye som eksisterende kunder.

Iso90012015                            

Alan Nielsen

Systemansvarlig