Start på Lyngby Storcenter

21Sep2016

Sammen med Kemp & Lauritzen skal Insight stå for udskiftning af storcenterets eksisterende CTS anlæg.

Insight starter i september på en større renovering og udskiftning af Lyngby Storcenters CTS anlæg. Opgaven skal være færdig inden jul 2016.

Opgaven indeholder i store træk udskiftning af gamle Honeywell undercentraler til nye moderne Honeywell undercentraler.

Derudover udskiftes det eksisterende hovedcenter med et nyt moderne hovedcenter hvor skærmbillederne vises med 3D billeder.