Carlsberg Byen - UCC Professionshøjskolen.

Insight har været en del af Danmarks største Totalentreprise 2013-2016

Insight har stået for CTS entreprisen på denne store byggesag som er Danmarks største totalentreprise. Vi har udført opgaven sammen med vores mange årige samarbejdspartner NCC.  Vi startede projekteringen op i foråret 2013 og var klar med hovedprojektet i foråret 2014. Vi staretede fysisk på byggepladsen i efteråret 2014 og har afleveret projektet lige inden sommerferien 2016.

UCC har samlet uddannelse og forskning i stærke faglige miljøer på Campus Carlsberg, hvor cirka 10.000 studerende og 800 medarbejdere har deres daglige gang.

Her betyder indeklima alting for undervisere og elever, da det har stor betydning for koncentrationen og indlæringen hos den enkelte.

Entreprisesum: ca. 15 mio

Teknisk rådgiver: Arpe og Kjeldsholm A/S

Teknik info:

CTS´en styrer, 4oo zoner og 45 ventilationsanlæg. Kølecentralen på 2,4 MW bliver forsynet med fjernkøl. Dvs at ligesom vi kender til fjernvarme, bliver UCC forsynet med fjernkøl fra Frederiksberg forsyning. UCC er værkets største enkeltstående aftager. CTS én styrer derudover det udvendige lys, lys i indgangspartierne, fællesområderne, solafskærmningen mm.