Ny Kontorbygning til NOVO Nordisk

Insight har udført CTS entreprisen på NOVO Nordisks nye kontor domicil.

Bygningen er en kontorbygning hvor der stilles store krav til indeklimaforhold for de ansatte. Indeklimaet styres individuelt i hvert rum, og der er store krav til CTS systemet, idet huset skal opfylde NNC´s krav til lavt energiforbrug. Huset er specielt kraftig isoleret, hvilket stiller store krav til udluftning.  Systemet bruger udeluften til varme og køl på intelligent måde, således husets oplagrede energi og udeluftens temperatur bruges i en kompliceret ligning i CTS styringen. Insight har i fagentreprise udført CTS entreprisen bestående af levering af tavler, undercentraler komponenter mv, samt elinstallationer og Hovedcenter. Opstart af systemet samt indregulering af alle anlæg.

Entreprisesum: ca. 5 mio 

Teknisk rådgiver: NCC projekt A/S