Om og Udbygning af CTS - anlæg på Thisted sygehus

I forbindelse med om og udbygning af Thisted sygehus, ombygges, og udvides sygehusets CTS anlæg

Systemet opbygges via Honeywell Symetree platformen. Alle undercentraler kommunikerer via LON

Styringen sørger for energirigtig styring af alle VVS, Ventilation og Lysanlæg. Insight udfører alle arbejder, såsom projektering, levering af el – tavler, el installationsarbejder. Opstart og indregulering. CE mærkning.   CTS anlægget sørger for at opretholde de store krav sygehuset stiller til indeklimaforhold, i operationsstuer, patientrum, skadestue modtagelse, scannerrum mv. Sygehuset styres i sammenhæng med Mors- Thy sygehuset i Nykøbing Mors.

Entreprisesum: ca 1,2 mio

Teknisk rådgiver: Rambøll